Informatiounen

Allgemeng

Datum

Samsdes, 2. Juni 2018

Start an Zil

Centre Culturel Mensdorf

Parking

Gratis Navette vun 16 Auer bis 18 Auer a nom Laf zwëschen dem Parking P3 (Fischer) an Start/Ziel

Vestiairen

Stade op Biirk Mensdorf (Fussballs-Terrain), Gratis Navette nom Laf zwëschen Vestiairen an Ziel

Umeldong

Online bis Mettwochs, den 30. Mee

Dir kënnt iech och e Samsden, den 2. Juni op der Plaz vu 15.30 bis 17.30 Auer umellen

Dossard

Den Dossard kënn dir den 2. Juni ab 15h30 am Centre Culturel Mensdorf siche kommen

Zäitmiessong

Den Chip ass an der Startnummer integréiert, déi dir no der Course kënnt halen.

(Champion-Chip o.ä. kënnen NET benotzt gin)

 Nom Laf

 19:30 - Präisiwwerreechung 

 Live Musek 

 

Haaptlaf

Startzait

18:00

Streck

10 km

Startgebühr

8 € (online)

10 € (op der Plaz den Dag selwer)

 

Kannerleef

Joergang  2009-2012

Startzäit

17:00

Streck

 1000 Meter (ouni Klassement)

Startgebühr

gratis

 

Joergang  2003-2008

Startzäit

17:20

Streck

 1400 Meter (mat Klassement)

Startgebühr

gratis

 

 

2018 ënnerstëtzt duerch:

Haaptsponsor

   

 Co-Sponsoren

          

 

 

  

 

 

Online-Sponsoren

Sponsoren